Az AFS Magyarország koordináló szervezetként és partnerszervezetként egyaránt rendszeresen pályázik az ERASMUS+ programok keretein belül elérhető támogatásokra.

Lezárult projektjeink:

Building bridges – from demolishing stereotypes to creating connections

 

 

Projekt nyilvántartási száma: 2017-2-HU01-KA105-036141
Projektidőszak: 2017. augusztus 1. – 2018. szeptember 30.
Támogató: Tempus Közalapítvány

Az ERASMUS+ KA1-es alprogramnak köszönhetően, a Building bridges – from demolishing stereotypes to creating connections (Építsünk hidakat – a sztereotípiák felszámolásától a kapcsolódások felfedezéséig) elnevezésű projekt keretében az AFS Magyarország csapatát és programjait egy éven keresztül lengyel EVS önkéntesünk, Hubert gazdagította. Az AFS Magyarország irodai csapatának és önkénteseinek támogatásával Hubert prezentációkat és workshopokat dolgozott ki és valósított meg, valamint tájékoztatókat tartott Magyarország különböző pontjain a 14-30 év közötti fiatalok számára. Ezeken az alkalmakon az alábbi fontos témák kerültek fókuszba:

 • interkulturális tanulás
 • a társadalomban jelenlévő sztereotípiák tudatosítása és lebontása
 • nyitottság és tolerancia
 • befogadás és megértés
 • az AFS és az ERASMUS+ programok nyújtotta lehetőségek

A projekt során megvalósított főbb tevékenységek:

 • iskolai Interkulturális Tanulás prezentációk előkészítése és megtartása az ország különböző régióiban (összesen 229 prezentáció 71 középiskolában)
 • részvétel és információnyújtás az AFS és az ERASMUS+ programjairól és lehetőségeiről szóló tájékoztatókon
 • AFS-es események, workshopok tervezése, előkészítése és megvalósítása az AFS önkénteseivel közösen
 • országszerte a helyi iskolák és az AFS Magyarország körzeteinek meglátogatása
 • aktív részvétel különböző rendezvényeken – pl. az AFS Magyarország orientációs eseményein

A tevékenységek céljai a következők voltak:

 • biztosítani a tapasztalati tanulás lehetőségét a magyarországi középiskolások, valamint a felnőttek számára a fentiekben felsorolt fontos témák mentén
 • ezt a tanulási élményt eljuttatni azokhoz is, akiknek egyébként kevesebb esélyük van ilyen jellegű lehetőségeket elérni
 • tenni azért, hogy egy befogadó társadalomban élhessünk, ahol a sokszínűségre valamennyien üdvözlendőként tekintenek

A tevékenységek során a non-formális és a tapasztalati tanulás módszereinek alkalmazása az alábbi célokat szolgálta:

 • gyakorlati elemekkel segíteni a résztvevőket abban, hogy reflektálni tudjanak a saját kultúrájukra és látásmódjukra, és erősödjön bennük a kíváncsiság és a nyitott attitűd
 • a tevékenységeken keresztül a résztvevők megtapasztalhassák azt, hogy az előítéleteik hogyan korlátozzák az embereket a környezetük megismerésében és megértésében, és hogy az előítélet-mentesség milyen gazdag tanulási és tapasztalati élményt nyújthat
 • a résztvevőkben tudatosítani, hogy különböző nézőpontok léteznek, és segíteni őket abban, hogy ezeket hogyan értsék meg és fogadják el
 • a fiatalok minél szélesebb körével megismertetni azokat a programokat és lehetőségeket, amiken keresztül olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amik szintén gazdagítják tudásukat, kompetenciáikat és látásmódjukat (ide tartoznak az AFS Magyarország programjai, az önkénteskedés és az Erasmus+ program lehetőségei, különösen az ifjúsági cserék)
KALEIDOSZKÓP – ÚJ NÉZŐPONTOK FELFEDEZÉSE AZ INTERKULTURÁLIS TANULÁS ÁLTAL

 

 

Projekt angol elnevezése: Kaleidoscope – Discovering new perpectives via intercultural learning
Projekt nyilvántartási száma: 2016-3-HU02-KA105-002069
Tevékenység időpontja: 2017. január 20 – december 20.
Támogató: Tempus Közalapítvány

Az ERASMUS+ program KA1-es alprogramja keretében megvalósuló ’Kaleidoszkóp – új nézőpontok felfedezése az interkulturális tanulás segítségével’ elnevezésű projekt során olasz EVS önkéntesünk Giulia olyan saját fejlesztésű interkulturális tanulásról szóló, saját élményeken alapuló prezentációkat és workshopokat dolgozott ki, amelyek segíthetnek a résztvevőknek:

 • nyitottabbá és kíváncsibbá válni
 • felfüggeszteni az ítélkezést
 • elindulni a megértés és a befogadás útján

A projekt céljai a következők voltak:

 • tapasztalati tanulási élményeket biztosítani felnőttek és magyar középiskolás fiatalok számára az interkulturális tanulás terén, és tájékoztatni őket ehhez kapcsolódó további lehetőségekről
 • olyan célcsoportokat is elérni ezekkel a lehetőségekkel, akiknek kevesebb esélyük lenne ilyen jellegű tapasztalatok és tanulás megélésére
 • népszerűsíteni a befogadás és a sokszínűség gondolatát

A projekt során megvalósított főbb tevékenységek:

 • iskolai interkulturális prezentációk szervezése, lebonyolítása és utómunkálatai
 • részvétel és információnyújtás rendezvényeken (Nyílt Napok, Információ napok, Nyelvparádé)
 • események szervezése és lebonyolítása AFS önkéntesekkel közösen
 • körzetek és iskolák látogatása országszerte

A projekttevékenységek során alkalmazott formális és non-formális módszerek fókuszpontjai a következők voltak:

 • olyan feladatok facilitálása, amelyek lehetőséget biztosítanak a résztvevő számára, hogy kíváncsibbá váljanak, és reflektálhassanak saját kultúrájukra és nézőpontjukra
 • olyan tevékenységek megtartása és feladatok facilitálása, amely tapasztalati élményt nyújtanak a résztvevők számára arról, hogy miként korlátozza az előítélet a körülöttünk lévő világ megismerését, és hogyan függeszthetik fel ezeket annak érdekében, hogy új tapasztalatokat szerezzünk.
 • felhívni a figyelmet a különböző, egymással párhuzamosan létező, egyaránt érvényes nézőpontok létezésére
 • segíteni és támogatni a diákokat abban, hogy megérthessék: hogyan fogadhatják el ezeket a sajátjuktól különböző nézőpontot könnyebben
 • információ nyújtása olyan programokról, amelyek lehetőséget teremthetnek a fiatalok számára, hogy további élményeket és tapasztalatokat szerezhessenek az interkulturális tanulás terén (ide értve az AFS Magyarország programjait, valamint az ERASMUS+ programok különböző lehetőségeit, különös tekintettel az EVS-re)
3 dots

 

KA2 – Youth Mediator Project

Youth Mediator Project – Erasmus+ KA2 Stratégiai partnerség az „Ifjúsági Mediátor”
nem-formális európai képesítés kifejlesztésére és tesztelésére

 

A projekt támogatói:
Európai Unió – Erasmus+
Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet

Projekt időtartama: 2016. január 1. – 2017. június 30.
Ez a projekt már sikeresen lezárult.

Letölthető dokumentumok:
Policy recommendations
Záró prezentáció
Youth Mediator – Trainers’ Manual
Youth Mediator – 7 days Training Program

Projekt partnerek:
LAURUS Fejlesztő Intézet Kft. (Projektvezető, HUN)
Aris Formazione e Ricerca (ITA)
European Consulting Education, s.l. (ESP)
Beled Ifjúságért Egyesület (HUN)
AFS Magyarországi Nemzetközi Csereprogram Alapítvány (HUN)

A projekt rövid összefoglalása:
A „Youth Mediator” Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerség azért jött létre, hogy öt szervezet Spanyolországból, Olaszországból és Magyarországról közösen létrehozzon és teszteljen egy olyan ifjúsági mediátor képzést és képesítést, mely nem-formális tanulási módszerekkel készíti fel az ifjúsággal foglalkozókat és kortárssegítőket mediációs feladatokra. Az együttműködés célja, hogy olyan képzést hozzunk létre, mely a későbbiekben egy egységes európai oktatási program és elismert képesítés alapjául szolgálhat. A projekt vezetője a LAURUS Fejlesztő Intézet (www.aszeretetutja.hu). Az AFS Magyarország, mint a nemzetközi ifjúsági munka szakértője örömmel csatlakozott a projekthez, melynek alapelvei és kitűzött céljai az AFS számára is ígéretes fejlődési lehetőséget biztosítanak.

3 dots
KA2 – Entrepreneurial Youth Camp

Entrepreneurial Youth Camp – Erasmus+ KA2 Stratégiai partnerség

A projekt támogatói:
Európai Unió – Erasmus+
Tempus Közalapítvány Erasmus+ ifjúsági csoport
Projekt száma: 2016-2-HU02-KA205-001831

Projekt időtartama: 2016. szeptember 1. – 2017. augusztus 31.
Ez a projekt is már sikeresen lezárult.

Letölthető dokumentumok:
Training curriculum
Training curriculum magyarul
Training KIT – English version
Training KIT magyarul
Training KIT lengyelül
Training KIT spanyolul
Youth Workers’ Manual
Project newsletter

Projekt partnerek:
• EBC*Licensing Oktatási és Fejlesztő Intézet Kft. (Projektvezető, HU)
• Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (PL)
• Centro Español De Nuevas Profesiones (SP)
• AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány (HU)

A projekt rövid összefoglalása:
Az „Entrepreneurial Youth Camp” Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerség azért jött létre, hogy négy szervezet Spanyolországból, Lengyelországból és Magyarországról közösen létrehozzon és teszteljen egy olyan ifjúsági vállalkozási készségeket fejlesztő tábort, mely nem-formális tanulási módszerekkel készíti fel a fiatalokat a munkaerőpiacra. Az együttműködés célja, hogy olyan programot hozzunk létre, mely a későbbiekben, más keretekben, ifjúsági szakemberek segítségével többször is megvalósítható. A projekt vezetője az EBC*Licensing Oktatási és Fejlesztő Intézet Kft. akik már évek óta foglalkoznak a fiatalok gazdasági képzésével és olyan elengedhetetlenül fontos alaptudás átadásával, mint a pénzügyek, közgazdaságtan alapjai, vállalkozói szemlélet és készségfejlesztés. Az AFS Magyarország, mint a nemzetközi ifjúsági munka szakértője örömmel csatlakozott a projekthez, melynek alapelvei és kitűzött céljai az AFS számára is ígéretes fejlődési lehetőséget biztosítanak. Az AFS Magyarország szára fontos, hogy a projekt keretein belül nem vállalkozókat képzünk, hanem olyan vállalkozói szemléletre (kezdeményezés, ötletek megvalósítása, projektmenedzsment, stb.) bátorítjuk a fiatalokat, mely az életük minden területén előnyükre válik.
A projekt utolsó eredménye egy ifjúsági mobilitás, az „Entrepreneurial Youth Camp” tábor megvalósítása volt. A programon 5 fiatal vett részt az AFS Magyarország részéről.

3 dots

Projektjeink partnerszervezetként:

AFS Latvia – Kovács Boglárka (angol nyelven)