Az AFS Magyarország közreműködésével lehetőség van arra, hogy 1-1 osztály vagy 10-15 fő tanári kísérettel részt vegyen egy külföldi iskolával való cserekapcsolatban. További információkért és a konkrét jelentkezésért kérjük érdeklődj az AFS irodában.

A program célja:

A programon résztvevő diákoknak és tanároknak egy olyan interkulturális élményben lehet részük, mely támogatja és fejleszti az interkulturális megismerést, segít abban, hogy a fiatalok a jövő világpolgáraivá válhassanak.

Partnerek: 2 középiskola

A partneriskolák kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy az iskolák típusa, a résztvevő diákok kora, a tanult nyelv megegyezzen. Emellett a jelentkezők kéréseit, igényeit is igyekszünk teljesíteni, amennyiben ez lehetséges.

Az esetek többségében a résztvevők egy osztályból kerülnek ki, vagy az egész osztály részt vesz a programon. A résztvevő csoport 2-3 osztály tanulóiból is összeállhat, de ebben az esetben az előzetes felkészítésen együtt kell részt venniük.

Az AFS szerepe:

A nemzeti AFS irodák közvetítő szerepet töltenek be az iskolák között, segítenek az adminisztráció területén. A szervezés és a lebonyolítás során maguk az iskolák felelősek az osztálycsere programért.

A nemzeti AFS iroda feladatai:

Miután az iroda megkapta a jelentkezéseket, kiválasztja azokat az iskolákat, melyek profiljai megfelelnek egymásnak. Amint az iskola megerősíti a részvételi szándékot az ajánlott partnerrel, további információkat kapnak a nemzeti AFS irodától, ezután közvetlen kapcsolatba lépnek az iskolák egymással.

Az iroda támogatja az önkénteseket és a tanárokat a megfelelő, felkészülést segítő anyagokkal, jelentkezési lapokkal, információkkal a programról, stb. Mindkét iroda folyamatosan figyelemmel kíséri a program menetét. Ha igény van rá, a nemzeti iroda utazási és biztosítási információkat is szolgáltat.

1/ KOR
12 és 18 éves kor között
A legjobb, ha a cserén résztvevő diákok azonos korúak.

2/ LÉTSZÁM
Általában: 10-20 diák és 2 tanár
A legjobb, ha a résztvevők létszáma azonos, de apró eltérések nem okoznak problémát. A létszámkülönbségről egyeztetni kell a partner iskolával!

3/ NYELV
A cserének nem kötelezően anyanyelvűek között kell megtörténnie. Egy közös kommunikációs nyelv szükséges: egy mindkét osztály által tanult idegen nyelv (pl. olasz, angol, francia, német, spanyol)

4/ IDŐTARTAM
1-3 hét, a legjobb, ha 7-10 nap. Ez a fogadó ország vagy iskola lehetőségeitől függ. Nem tanácsos túl rövid programot szervezni, hiszen úgy nem tudnak bekapcsolódni a családi és az iskolai életbe. Egy AFS osztálycsere, nem egy „olcsó turista út”.

5/ VENDÉGLÁTÁS
A diákokat és tanárokat is fogadócsaládok látják vendégül a program alatt, hiszen ez az interkulturális tapasztalat alappillére. Ajánlatos, hogy a mindkét alkalom során ugyanaz a két résztvevő családja fogadja egymást.

6/ FOGADÁS/KÜLDÉS
Európában általában mindkét alkalom ősszel (Szeptember-November) vagy tavasszal (Május elején) valósul meg. Az iskolák döntik el, hogy melyikük utazik előbb a másik országba. A két alkalom megvalósulhat azonos, de különböző iskolai évben is, de mindenképpen a tanév során.

7/ KÖLTSÉGEK
A résztvevő diákok és a tanárok az útiköltséget és a biztosítást maguk fedezik.
A felmerülő költségeket (belépők, útiköltség a program során, stb.) minden esetben az aktuálisan fogadó iskola és fogadó AFS körzet fedezi a kölcsönösség elvén. Egyéb költségek egyeztetés alapján fedezendők.

8/ SZABÁLYOK
A résztvevőket tájékoztatni kell arról, hogy a következő szabályok betartása kötelező, a szabályok nem betartása büntetést von maga után, korábbi hazautazást, pénzbírságot eredményezhet: drogozás, kísérő nélküli utazás az országban, motoros gépjármű vezetése, a fogadó ország törvényeinek megsértése.

Aktuális lehetőségek, illetve további egyéb információ a [email protected] e-mail címen kérhetőek.

Az alábbi linkeken találsz néhány élménybeszámolót a már megtörtént osztálycserékről.
1.  Osztálykirándulás Milánóban
2. Lecce: Még az unokáink is hallani fognak róla
3. Olasz testvérosztály Debrecenben

További történetek ITT!