Az AFS saját ösztöndíjalapjából korlátozott számban és mértékben ösztöndíj igényelhető.  Az ösztöndíjas helyekre történő jelentkezés és kiválasztás a költségtérítéses helyekkel azonos módon történik. Ösztöndíjra azok pályázhatnak, akiket a meghallgatás és az interjú, vagyis a kiválasztás után az AFS önkéntesei, illetve alkalmazottai a programra alkalmasnak tartanak.

Az ösztöndíj pályázatokról az Alapítvány kuratóriuma dönt.

Az ösztöndíjak elbírálásánál a következők kerülnek figyelembe vételre:

-a pályázó szociális helyzete,
-a pályázó tanulmányi eredménye,
-a pályázó ország választása,
-a pályázó kiválasztáson elért pontszáma,
-a pályázó és családja AFS-nél végzett önkéntesi tevékenysége (pl. fogadtak-e már cserediákot)

Az ösztöndíj a befizetendő részvételi díj utolsó részletéből (3. részlet) kerül levonásra.

Az ösztöndíjkérelem beadásának formai követelményei

A pályázónak be kell nyújtania:

1. Ösztöndíj pályázati adatlapot.
2. Részletes leírást családja vagyoni helyzetéről, ahogy a diák látja.
3. Szülők/gyám és a pályázóval közös háztartásban élők havi nettó jövedelemigazolását (a család összes bevételével: családi pótlék, egyéb juttatások, stb.)
4. Szülő/gyám számszerűen részletezett egyhavi költségvetését (egy hónap kiadásait számlamásolatokkal alátámasztva, bankkölcsönt, havi törlesztést. stb. beleértve)

A pályázati anyagok mellett a családnál - előzetes egyeztetés alapján - családlátogatást tesznek az ezzel megbízott AFS önkéntesek. A látogatás során készített feljegyzések a pályázó pályázati anyagának részét képezik.

A pályázatban beadott iratokat és a tudomásunkra jutott információkat bizalmasan kezeljük.